Tegn og symptomer kan omfatte:

  • Rødhet
  • Svært kløe
  • Smerte
  • Små humper som kan flette inn hevet flekker
  • Skalering
  • Skorpedannelse
  • Blødning
  • Blemmer
  • Elveblest

Symptomene oppstår kort tid etter eksponering for sollys. Varigheten av eksponering til symptomer varierer, men kan være så kort som etter 20 minutter. I løpet av noen timer utvikler det et rødt utslett som kan inkludere blemmer.

Hvor eksem ledsaget av kløe. Alvorlighetsgraden varierer fra person til person. Utslettet er mest vanlig i områder som er utsatt for sol slik som armer og bryst. Utslettet går innenfor 4 til 7 dager så lenge du unngår ny soleksponering. Symptomene har en tendens til å bli bedre i løpet av sommeren, da huden blir hard og soltoleransen øker.

Del oss videre!